Amendement : Amendement van het lid Kröger over het aan omgevingsdiensten verschaffen van energieverbruiksgegevens van eindafnemers voor wie de energiebesparingsplicht kan gelden

Download

Indieners