Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Gewijzigd amendement van de leden Erkens en Beckerman ter vervanging van nr. 8 over het regelen dat het Rijk bij algemene maatregel van bestuur instructieregels moet stellen ten aanzien van de betaalbaarheid voor de gebouweigenaren en -gebruikers in de wijk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Silvio Erkens, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid