Amendement : Amendement van het lid Flach over het regelen dat warmteprogramma’s gericht worden op een doelmatige, haalbare en betaalbare verduurzaming van de warmtevoorziening, en dat via de amvb een haalbare en betaalbare overstap naar een alternatieve warmtevoorziening voor alle gebouweigenaren/gebruikers wordt gewaarborgd

Download

Indieners