Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Gewijzigd amendement van de leden Beckerman en Bushoff ter vervanging van nr. 22 over het opnemen van een escalatieladder voor vergunninghouders die zich niet aan de regels van de wet houden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Julian Bushoff, Tweede Kamerlid