Amendement : Amendement van het lid Van der Graaf c.s. over het regelen dat iedere gemeente, provincie en elk waterschap en openbaar lichaam voorwaarden bepaalt waaronder inwoners en maatschappelijke partijen taken van het bestuursorgaan kunnen uitvoeren

Download

Indieners