Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Amendement van het lid Kat c.s. ter vervanging van nr. 8 over een voorbehoud maken bij artikel 11, tweede lid, onder (c) en (d) van het Verdrag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Kat, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Kati Piri, Tweede Kamerlid