Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Ellian ter vervanging van nr. 24 over het maximeren van de bijdrage die jaarlijks van één gever, met uitzondering van stichtingen of verenigingen, ontvangen mag worden op 100.000 euro

Download Download

Indieners