Amendement

Amendement van het lid Heinen over het terugdraaien van het afschaffen van het verlaagde accijnstarief en latere inwerkingtreding wijziging heffingsgrondslag

Download Download

Indieners