Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Bolkestein 35337-37 t.v.v. nr. 27 over bij AMvB nader te bepalen categorie van personen tot bijschrijving op vergunning

Download Download

Indieners