Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Gewijzigd amendement van het lid Bolkestein ter vervanging van nr. 27 over bij AMvB nader te bepalen categorie van personen tot bijschrijving op vergunning

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.N. Bolkestein, Tweede Kamerlid