Amendement

Amendement van het lid Bisschop over toelatingsbeleid formuleren door het bevoegd gezag met instemmingsrecht van de oudergeleding

Download Download

Indieners