Brief regering : Toelichting besluitvorming toekomst BIT

Download

Indieners

  • Indiener
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35200-30 Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over uitbreiding van de taakopvatting van het BIT (t.v.v. 35200-21)

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

26643-612 Motie van het lid Middendorp c.s. over een analyse van de scenario's voor de positionering van het BIT

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Motie

26643-613 Motie van het lid Van der Molen over de wettelijke grondslag en onafhankelijke positionering van het Bureau ICT-toetsing

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35000-VII-34 Gewijzigde motie van het lid Middendorp over een Rijksinspectie Digitalisering (t.v.v.35000-VII-13)

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Digitale Overheid (AO d.d. 16/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Digitale overheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40