Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Hijink en Ploumen over het faillissement van Huize de Berg

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Overzicht van aan de Blueprint Group gerelateerde rechtspersonen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

27-06-2019
Uitstel beantwoording vragen van de leden Hijink en Ploumen over het faillissement van Huize de Berg

06-06-2019
Het faillissement van Huize de Berg