Amendement

Nader gewijzigd amendement van de leden Groothuizen en Van Dam ter vervanging van nr. 13 over het verruimen van de straf met een derde van het wettelijk maximum in bepaalde gevallen bij ongelijktijdige berechting

Download Download

Indieners