Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Groothuizen en Van Dam over het verruimen van de strafruimte met een derde van het wettelijk maximum in bepaalde gevallen bij ongelijktijdige berechting

Download Download

Indieners