Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Jetten c.s. ter vervanging van nr. 19 over het afschaffen van de gasaansluitplicht

Download Download

Indieners