Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Bruins en Veldman ter vervanging van nr. 49 over 6 miljoen voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw

Download Download

Indieners