Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Geurts en Lodders ter vervanging van nr. 8 over betrokkenheid van de sector bij vaststelling van de tarieven

Download Download

Indieners