Amendement

Amendement van het lid Madlener dat regelt dat de hogere huurverhoging van inflatie +4% op grond van een hoger inkomen blijkens de huishoudverklaring, niet kan worden voorgesteld aan huishoudens waarvan een persoon met de pensioengerechtigde leeftijd onderdeel uitmaakt

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
CDA 13
PVV 12
ChristenUnie 5
Groep Bontes/Van Klaveren 2
50PLUS 1
Houwers 1
Van Vliet 1
Tegen
VVD 40
PvdA 36
D66 12
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
Klein 1