Amendement

Amendement van de leden Van Veen en Monasch dat regelt dat de decentralisatie-uitkering binnen het Gemeentefonds wordt verlaagd met € 13.500.000

Download Download

Indieners