Amendement

Amendement van de leden Van Veen en Monasch dat regelt dat naast de indemniteitsregeling een premiefonds wordt opgericht

Download Download

Indieners