Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Rog en Bisschop ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan afwijken van de verplichte keuzeonderdelen en deze ruimte naar eigen inzicht kan invullen

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
Van Vliet 1
Tegen
PVV 12
Groep Bontes/Van Klaveren 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1