Amendement

Amendement van het lid Rog dat regelt dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan afwijken van de verplichte keuzeonderdelen en deze ruimte naar eigen inzicht kan invullen

Download Download

Indieners