Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk dat regelt dat studenten in bijzondere omstandigheden recht hebben op één jaar langer kunnen studeren zonder in dat jaar onder het leenstelsel te vallen.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid