Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk dat regelt dat studenten die een meerjarige master volgen niet geconfronteerd worden met het leenstelsel

Download Download

Indieners