Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk dat regelt dat studenten die een meerjarige master volgen niet geconfronteerd worden met het leenstelsel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid