Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 44 over het niet laten doen van een toegangstoets voor loondispensatie

Download Download

Indieners