Amendement : Amendement van de leden Samsom en Koopmans over een programmatische aanpak van stikstof

Download

Indieners

  • Indiener
    D.M. Samsom, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    G.P.J. Koopmans, Tweede Kamerlid