Amendement : Amendement van het lid De Wit over scheiding Afdeling advisering en Afdeling bestuursrechtspraak

Download

Indieners

  • Indiener
    J.M.A.M. de Wit, Tweede Kamerlid