Verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over het bericht ‘Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder te zetten’

35334-47
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reactie op de motie van het lid Van der Graaf, gedaan tijdens het Algemeen Overleg georganiseerde criminaliteit/ ondermijning van 19 december 2019, over de reikwijdte van de Bibob-toets uitbreiden (Kamerstuk 29911-268)

2020D06890
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen