Besluitenlijst e-mailprocedure 10 april 2020: Verzoek van het lid Hijink om een schriftelijk overleg te houden over de maatregelen die zorgverzekeraars momenteel nemen om zorgverleners/verschillende zorgsectoren overeind te houden.

2020D13997

Verslag houdende een lijst van vragen over wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten) (Kamerstuk 35433)

2020D13960
Indiener Anne Mulder
Kamerlid VVD

Kies periode

tot Toepassen