Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) (Kamerstuk 35473)

2020D22066
Indiener M.R.J. Rog
voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag

35335-7
Indiener M.R.J. Rog
voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel van de leden Middendorp (VVD) en Verhoeven (D66) om de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het rapport ‘Update vereist- Naar meer parlementaire grip op digitalisering’ van de tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) vast te stellen op vrijdag 12 juni 2020 te 12.00 uur

2020D22050
Indiener Jan Middendorp
Kamerlid VVD

Kies periode

tot Toepassen