Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35300-VII-94)

2020D13345
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Kies periode

tot Toepassen