Inbreng verslag schriftelijk overleg over vervolgstappen wachttijden ggz (Kamerstuk 25424-545) en het rapport van de Algemene Rekenkamer van 25 juni 2020 ‘Geen plek voor grote problemen; Aanpak van wachttijden in de specialistische ggz’ (Kamerstuk 25424-534)

2020D31011
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De financiering van UAWC met Nederlands belastinggeld en de overeenkomst tussen Nederland en de UAWC nadat bekend geworden was dat twee hooggeplaatste medewerkers van de UAWC verdacht worden van een terroristische aanslag

2020D30905
Indiener Martijn van Helvert
Kamerlid CDA

Kies periode

tot Toepassen