35468 Verslag inzake wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir)

2020D21831
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Gerven over de brief van een wetenschapper uit Milaan dat meer concrete kennis door meer systematisch onderzoek nodig is om ons door de CoV crisis te loodsen'

2020D21821
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om spoedige toezending van een reeds toegezegd document alsmede toezending van een ander in het debat besproken document, dat de Kamer niet ter beschikking is gesteld

2020D21797
Indiener A.H.M. Weeber
griffier

Kies periode

tot Toepassen