57e vergadering, donderdag 20 februari 2020; Opening; Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27-28 februari 2020; Zwangerschap en geboorte; Voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot WOB-besluiten; Stemmingen; Verkeersveiligheid; Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens); Wijziging Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid; Uitbreiding van het rookverbod;

Ongecorrigeerd

Kies periode

tot Toepassen