Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049)

2020P02774

Antwoord op vragen van het lid Laçin over het ontsporen van de Hoekse Lijn over de kosten die gemoeid zijn met de ombouw van de spoorweg Schiedam Centrum – Hoek van Holland tot metroverbinding

2020D06670
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Kies periode

tot Toepassen