Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Van Wijngaarden, Ploumen, Van Ojik, van der Graaf, Van der Staaij, van Nispen over het onderzoek van Levada Centrum onder de Russische bevolking naar de publieke opinie over Nederland en MH17

2020D13270
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

35430 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

2020D13221
Indiener M.R.J. Rog
voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kies periode

tot Toepassen