Stemmingsuitslagen

23 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Financiële problemen bij diverse Jeugdzorginstellingen

2020P01173

Plenaire verslagen

23 januari 2020

45e vergadering, donderdag 23 januari 2020; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Wijziging van de Embryowet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; VAO Financiële problemen bij diverse Jeugdzorginstellingen (AO d.d. 22/01); Stemmingen; Wijziging van de Embryowet; Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal; Energiebesparing gebouwen; Wijziging van de Paspoortwet; Sluiting;

Ongecorrigeerd

Moties

23 jan 2020

Motie van de leden Ronnes en Koerhuis

30196-697
Indiener Erik Ronnes
Kamerlid CDA

Moties

23 jan 2020

Motie van de leden Ronnes en Smeulders

30196-698
Indiener Erik Ronnes
Kamerlid CDA

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Lijst van vragen over de reactie op verzoek commissie inzake juridische adviezen inzake informatievoorziening bij aandelenaankoop Air France-KLM en verzoek om voorlichting Raad van State (Kamerstuk 31936-708)

2020D02372
Indiener A. (Anne) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Lijst van vragen over de onderzoeksfase Vervanging Onderzeeboten (Kamerstuk 34225-24)

2020D02373
Indiener A. (Aukje) de Vries
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Convocatie wetgevingsoverleg Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen (35170) op 27 januari 2020

2020D02371
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
griffier

Besluitenlijsten

23 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure Voorstel planning wetgevingsoverleg maandag 27 januari a.s. op 23 januari 2020

2020D02370

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

35047(R2108), bijgewerkt t/m nr. 14 (Vierde NvW d.d. 23 januari 2020)

2020D02368

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Convocatie algemeen overleg over Strafrechtketen op 5 maart 2020

2020D02332
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Convocatie algemeen overleg Boa's op 25 maart 2020

2020D02352
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Convocatie algemeen overleg Strafrechtelijke onderwerpen op 4 maart 2020

2020D02343
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Convocatie algemeen overleg Gesubsidieerde rechtsbijstand op 19 maart 2020

2020D02361
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Aan bewindspersoon - reactie vragen

2020D02208
Indiener J. Rijkers
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Convocatie algemeen overleg Slachtofferbeleid op 5 maart 2020

2020D02362
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
griffier

Kamervragen

23 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over de mogelijke claim tegen de Nederlandse staat van Uniper en RWE, op basis van de ISDS-clausule in het Energie Charter Treaty

2020D02367
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Aan bewindspersoon - reactie vragen

2020D02245
Indiener J. Rijkers
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Aan bewindspersoon - afschrift vragen

2020D02162
Indiener J. Rijkers
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Verzoek om een kabinetsreactie op initiatiefnota ledeen Segers en Marijnissen over Actieplan arbeidsmigratie

2020D02257
Indiener M.E. Esmeijer
griffier

Overige Kamerstukken

23 jan 2020

Lijst van vragen en antwoorden over de evaluatie die intern is uitgevoerd naar het ambtelijke proces met betrekking tot de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK) (Kamerstuk 35300-VI-9)

2020D02363
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Kies periode

tot Toepassen