Organisatie PA-UfM

Alle nationale parlementen van de EU hebben het recht om op basis van evenredige vertegenwoordiging een delegatie naar de PA-UfM af te vaardigen. Niet elk land doet dit. Zo stuurt bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk geen parlementariërs naar de PA-UfM. Als alle EU-landen een delegatie zouden sturen, bestaat de PA-UfM uit 280 leden. Daarvan komen er 132 uit de EU-landen: 83 uit de nationale parlementen van de EU en 49 uit het Europees Parlement. De overige 148 komen uit de Mediterrane partnerlanden van de EU, het merendeel uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

> Precieze samenstelling

Evenwicht Noord en Zuid

Overigens is het stemgewicht tussen de 'Noordelijke' landen en de 'Zuidelijke' landen wel precies in evenwicht door beide kusten van de Middellandse Zee in totaal evenveel vertegenwoordigers toe te kennen, namelijk 140. Sommige partnerlanden (Albanië, Bosnië, Montenegro en Monaco met ieder 2 leden in de PA-UfM) zijn immers weliswaar geen lid van de EU, maar kunnen geografisch wel tot het Noordelijke blok worden gerekend.

5 commissies

De PA-UfM is in 5 commissies georganiseerd, waarvan er één tijdelijk is:

> de commissie voor politiek, veiligheid en mensenrechten

> de commissie voor economische, sociale en financiële zaken en onderwijs

> de commissie voor de bevordering van de kwaliteit van leven,  dialoog tussen samenlevingen en cultuur

> de commissie voor vrouwenrechten in de Euro-Mediterrane landen

> de  commissie voor energie, milieu en water

De lidmaatschappen van deze commissies worden volgens een verdeelsleutel bepaald. Iedere commissie kiest haar eigen voorzitter en drie vice-voorzitters voor de periode van 2 jaar.

Het Bureau

Het dagelijks bestuur van de Assemblee is ondergebracht in het Bureau, bestaande uit de president en 3 vice-presidenten:> 2 leden benoemd door de parlementen uit de Mediterrane partnerlanden

> 1 lid benoemd door de leden van de nationale parlementen van de EU

> 1 lid benoemd door het Europees Parlement

De leden van het Bureau wisselen elkaar, steeds voor de periode van 1 jaar, af als president van de PA-UfM, waarbij er beurtelings 1 uit het ‘Zuiden’ en 1 uit het ‘Noorden’ komt.

Secretariaat

Het secretariaat van de PA-UfM is gevestigd in Rome. De PA-UfM heeft geen eigen budget en kent geen contributieregeling voor lidstaten. In de praktijk worden de activiteiten van de Assemblee vooral gefinancierd uit bijdragen van het Europees Parlement en enkele parlementen uit de Mediterrane regio (m.n. Italië en Egypte).

> Website voor meer informatie