Missie PA-UfM

De PA-UfM is geen parlement, maar een overleg van parlementen. Dit betekent dat de Assemblee geen traditionele parlementaire instrumenten tot zijn beschikking heeft, zoals het budgetrecht, het enquêterecht of het recht op inlichtingen. Ook kan de Assemblee geen ministers naar huis sturen.

Doelstellingen

De PA-UfM heeft een consultatieve functie voor de Unie voor de Mediterrane Regio en heeft als doelstellingen:

  • geven van parlementaire input en een impuls voor de ontwikkeling van het Euro-Mediterrane partnerschap
  • bepalen van standpunten over alle onderwerpen die het Euro-Mediterrane partnerschap raken, inclusief de implementatie van associatieovereenkomsten
  • aannemen van (niet bindende) resoluties en aanbevelingen voor de Euro-Mediterrane Conferentie.

Activiteiten

De PA-UfM streeft deze doelen na in de volgende activiteiten:

  • een jaarlijkse plenaire vergadering (tweede helft maart, altijd in het  land dat voorzitter is van de PA-UfM)
  • buitengewone plenaire vergaderingen (ad hoc, als de actuele situatie daartoe aanleiding geeft, altijd in een ander land)
  • commissievergaderingen (planning meestal twee maanden van tevoren bekend)
  • fact-finding missies (vaak onder leiding van de PA-UfM-president)
  • EuroMedScola (een soort assemblee speciaal voor 16- tot 18-jarigen om jongeren bekend te maken met de onderwerpen waar PA-UfM zich mee bezighoudt)

Verklaringen en rapporten

De belangrijkste ‘producten’ van deze activiteiten zijn verklaringen, rapporten en beleidsaanbevelingen, waarin de Assemblee een oordeel velt of tot actie oproept. De PA-UfM beslist bij meerderheid van stemmen.