De NAVO Parlementaire Assemblee is geen parlement, maar een overleg van parlementen. Dit betekent dat de Assemblee geen traditionele parlementaire instrumenten tot zijn beschikking heeft, zoals het budgetrecht , het enquêterecht of het recht op inlichtingen. Ook kan de Assemblee geen ministers naar huis sturen.

Doelstellingen

De Assemblee geeft wel een belangrijke indicatie van de heersende opinie over belangrijke NAVO-kwesties onder parlementariërs in de lidstaten. Daarnaast is de Assemblee voor parlementariërs een centraal punt van informatie over en contacten met de NAVO. De doelstellingen van de NAVO PA zijn:

 • bevorderen van de dialoog tussen parlementariërs over grote veiligheidsvraagstukken
 • faciliteren van parlementair bewustzijn en begrip van veiligheidsvraagstukken en beleid van de Alliantie
 • geven van een indicatie over de collectieve parlementaire opinie aan de NAVO en de regeringen van de lidstaten
 • bevorderen van transparantie van NAVO-beleid en daarmee een mate van collectieve verantwoordelijkheid
 • versterken van de relatie Europa-Amerika, trans-Atlantische relatie

Sinds het einde van de Koude Oorlog in 1989 zijn deze doelstellingen aangevuld met:

 • bevorderen van parlementaire democratie in het Euro-Atlantische gebied door parlementariërs uit niet-lidstaten op te nemen in het werk van de Assemblee
 • verlenen van directe assistentie aan parlementen van landen die het NAVO-lidmaatschap ambiëren
 • verbeteren van samenwerking met landen die geen lid willen worden van de NAVO, maar wel banden met het bondgenootschap onderhouden (Kaukasus, Middellandse Zeegebied)
 • bevorderen van een effectieve democratische controle op de gewapende strijdkrachten door de ontwikkeling van parlementaire mechanismen, praktijken en ‘know how’

Activiteiten

De NAVO PA streeft deze doelen na in de volgende activiteiten:

 • twee plenaire sessies per jaar: Spring Session in het voorjaar en Annual Session in het najaar, steeds in een andere lidstaat
 • (sub)commissievergaderingen: tijdens plenaire sessies en op andere momenten, steeds in een andere lidstaat
 • seminars en fora
 • New Parliamentarians Programme (jaarlijks, voor ieder nieuw lid van een delegatie in de NAVO PA)

Verklaringen en rapporten

De belangrijkste ‘producten’ van deze activiteiten zijn verklaringen, rapporten en beleidsaanbevelingen, waarin de Assemblee een oordeel velt of tot actie oproept. Hieronder vindt u de links naar overzichten van verklaringen, resoluties en rapporten: