De nationale parlementen van de NAVO-landen wijzen de parlementariërs aan die enkele keren per jaar in de NAVO Parlementaire Assemblee vergaderen. De Assemblee is in vijf commissies georganiseerd met enkele subcommissies:

 • de commissie voor de civiele dimensie van veiligheid
  - subcommissie voor democratisch bestuur

 • de commissie voor defensie en veiligheid
  - subcommissie voor trans-Atlantische samenwerking voor defensie en veiligheid
  - subcommissie voor toekomstige veiligheids- en defensiecapaciteit

 • de commissie voor economie en veiligheid
  - subcommissie voor Oost-West economische samenwerking en convergentie
  - subcommissie voor trans-Atlantische economische betrekkingen

 • de politieke commissie
  - subcommissie voor trans-Atlantische betrekkingen
  - subcommissie voor NAVO-partnerschappen

 • de commissie voor wetenschap en technologie
  - subcommissie voor de proliferatie van militaire technologie
  - subcommissie voor energie- en milieuveiligheid

Daarnaast is er nog een ‘Mediterranean Special Group’ die zich speciaal richt op uitdagingen voor de NAVO in het gebied van de Middellandse Zee.

Werkwijze commissies

Iedere commissie kiest haar eigen voorzitter, drie vice-voorzitters en een rapporteur. De rapporteur brengt verslag uit over belangrijke onderwerpen en bereidt de beleidsaanbevelingen voor. Na discussie en stemming hierover in de commissie en in de plenaire vergadering stuurt de assemblee de beleidsaanbevelingen door naar de parlementen en regeringen van de lidstaten, de NAVO-autoriteiten en andere internationale organisaties. Besluitvorming vindt plaats op basis van een meerderheid van de stemmen.

Het Bureau

Het dagelijks bestuur van de Assemblee is ondergebracht in het Bureau, bestaande uit de president, vijf vice-presidenten, de penningmeester en de secretaris-generaal van de Assemblee. In al deze functies wordt men door de Assemblee gekozen voor een periode van een jaar.

Standing Committee

In het Standing Committee zitten alle 28 delegatieleiders en de leden van het Bureau. Dit orgaan keurt het budget van de Assemblee goed en zet de hoofdlijnen uit voor het werk en de organisatie van de Assemblee. De leden van het Standing Committee overleggen jaarlijks met de secretaris-generaal van de NAVO en met de Permanente Vertegenwoordigers in de Noord-Atlantische Raad over vraagstukken die de Alliantie raken.

Secretariaat

Het secretariaat van het Bureau en de Standing Committee is gevestigd in Brussel.

Stage bij de NAVO Assemblee

De NAVO Assemblee heeft een programma voor stagiaires, ofwel "research assistants". Elk half jaar wordt een aantal veelbelovende studenten of promovendi uit de aangesloten lidstaten de kans geboden om mee te draaien in het secretariaat van de NAVO Assemblee. Klik hier voor meer informatie over het "research assistant programme".