Rob Jetten

Portretfoto Rob Jetten met partijlogo D66

Samenvatting

Rob Jetten is geboren in Veghel op 25 maart 1987 en woont in Ubbergen. Hij is in totaal 1949 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Rob Jetten.

Motie van het lid Bikker c.s. over uitspreken dat de te nemen maatregelen zodanig zijn dat (kinder)armoede in Nederland de komende jaren bij voorkeur lager en maximaal op het niveau van het jaar 2024 uitkomt

36471-58

Motie van de leden Jetten en Eerdmans over er voor zorgen dat de politie na financiering voor de nieuwe taken zoals omschreven in het hoofdlijnenakkoord ook nog minimaal 400 miljoen structureel extra toebedeeld krijgt

36471-46
Indiener Rob Jetten
Kamerlid D66

Motie van het lid Jetten c.s. over uitspreken dat de btw-verhoging op boeken, tijdschriften en kranten van tafel moet

36471-47
Indiener Rob Jetten
Kamerlid D66

Motie van het lid Wilders c.s. over het instellen van een enquêtecommissie Corona

36471-6
Indiener Geert Wilders
Kamerlid PVV

Motie van het lid Jetten c.s. over in het herdenkingsjaar 2023 excuses aanbieden voor de rol die Nederland heeft gespeeld in het slavernijverleden

35925-14
Indiener Rob Jetten
Kamerlid D66

Motie van het lid Kuik c.s. over de uitwerking van grondwettelijke toetsing ter hand nemen

28362-47
Indiener A. Kuik
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Segers c.s. over waarborgen dat alle uitvoeringsorganisaties voldoende ruimte krijgen voor maatwerk en de menselijke maat

28362-52
Indiener G.J.M. Segers
Tweede Kamerlid

Motie van de leden Hermans en Jetten over een oplossing voor ouders die door het vervallen van de pauzeknop in de problemen komen

28362-46
Indiener Sophie Hermans
Kamerlid VVD

Motie van het lid Marijnissen c.s. over de gedupeerden van het toeslagenschandaal echt op één zetten

28362-42
Indiener L.M.C. Marijnissen
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Leijten c.s. over een extra opdracht in het Ontwerp van een profielschets

35777-3
Indiener R.M. Leijten
Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over een extra opdracht in het Ontwerp van een profielschets (t.v.v. 35777-3)

35777-4
Indiener R.M. Leijten
Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Jetten en Bergkamp over de huidige voorraad coronavaccins sneller wegprikken (t.v.v. 25295-1040)

25295-1090
Indiener Rob Jetten
Kamerlid D66

Motie van het lid Jetten over de huidige voorraad coronavaccins sneller wegprikken

25295-1040
Indiener Rob Jetten
Kamerlid D66

Motie van het lid Jetten over het corona paspoort zo spoedig mogelijk invoeren

25295-1039
Indiener Rob Jetten
Kamerlid D66

Motie van het lid Segers c.s. over het subsidiepercentage van de TVL- regeling verhogen naar 100% in het tweede kwartaal van 2021

25295-1044
Indiener G.J.M. Segers
Tweede Kamerlid