Rapporteurs commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamercommissies kunnen leden benoemen tot rapporteur voor een bepaald onderwerp. Een rapporteur verdiept zich in het onderwerp en adviseert de commissie over de behandeling. Meestal benoemt een commissie een of twee leden tot rapporteur voor een onderwerp. De rapporteurs kunnen een beroep doen op ondersteuning door de ambtenaren bij de Tweede Kamer.

Begrotingsrapporteurs

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt periodiek leden aan als rapporteur begrotingscyclus. Zij kijken namens de commissie naar de kwaliteit van begrotingen en jaarverslagen en doen voorstellen voor verbetering.

Lopende rapporteurschappen

Begroting VWS 2024: Van den Hil (VVD) en Mohandis (GroenLinks-PvdA). Zij zijn (her)benoemd tijdens de procedurevergadering van 20 december 2023.

Afgeronde rapporteurschappen

Jaarverslag en Slotwet VWS 2022: Van den Hil (VVD) en Van Houwelingen (Forum voor Democratie). Zij zijn benoemd tijdens de procedurevergadering van 1 februari 2023. De rapporteurs hebben bij het wetgevingsoverleg op 20 juni 2023 over Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2022 namens de commissie over hun bevindingen gesproken.

Monitoring voortgang financieel beheer VWS: Van den Berg (CDA), Van den Hil (VVD) en Van Houwelingen (Forum voor Democratie). Zij zijn benoemd tijdens de procedurevergadering van 2 november 2022. De rapporteurs hebben op 22 maart 2023 aan de commissie verslag uitgebracht van hun werkzaamheden. De commissie heeft besloten het verslag te betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag van VWS 2022.

Begroting VWS 2023: Van den Hil (VVD), Van den Berg (CDA) en Van Houwelingen (Forum voor Democratie). Zij zijn benoemd tijdens de procedurevergadering van 22 juni 2022. De rapporteurs hebben op 30 september 2022 aan de commissie verslag uitgebracht van hun werkzaamheden. Op voorstel van de rapporteurs heeft de commissie op 4 oktober 2022 vragen over de begroting gesteld aan de minister van VWS. De minister heeft op 12 oktober 2022 een brief met antwoorden gestuurd.

Jaarverslag en Slotwet VWS 2021: Van den Berg (CDA) en Van Houwelingen (Forum voor Democratie). Zij zijn benoemd tijdens de procedurevergadering van 23 maart 2022. De rapporteurs hebben bij het wetgevingsoverleg op 30 juni 2022 over Jaarverslag en Slotwet VWS namens de commissie over hun bevindingen gesproken (verslag van het overleg: 36100-XVI-14). Op voorstel van de rapporteurs heeft de commissie op 7 september 2022 de minister van VWS ook verzocht om een nadere toelichting op de zevende incidentele suppletoire begroting (beroep op de uitzonderingsbepaling 2.27, tweede lid, CW 2016). De minister heeft op 6 oktober 2022 een brief met antwoorden gestuurd.

Jaarverslag en Slotwet VWS 2020: Jeanet van der Laan (D66) en Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie). Zij zijn benoemd tijdens de procedurevergadering van 20 april 2021. De rapporteurs hebben bij het wetgevingsoverleg op 23 juni 2021 over Jaarverslag en Slotwet VWS namens de commissie over hun bevindingen gesproken (verslag van het overleg: 35830-XVI-24). 

EU-rapporteurs

Regelmatig stellen Kamercommissies EU-rapporteurs aan voor een specifiek nieuw EU-dossier. De huidige EU-rapporteurschappen van de commissie staan beschreven op de pagina VWS en Europa.

Overige rapporteurs

Afgeronde rapporteurschappen

Wetenschapstoets langetermijnstrategie COVID-19: Tielen (VVD) en Omtzigt (Omtzigt). De commissie heeft een wetenschapstoets op het beleidsvoorstel Langetermijnstrategie COVID-19 laten uitvoeren, waaruit een aantal aandachtspunten en aanbevelingen naar voren zijn gekomen. De resultaten van de wetenschapstoets zijn besproken met de wetenschappers prof. dr. Moniek Buijzen en prof. dr. Andrea Evers tijdens een technische briefing op donderdag 12 mei 2022. Op 13 juni 2022 heeft de minister van VWS gereageerd op de aanbevelingen van de wetenschappers. 

Wetenschappelijk factsheet Uithuisplaatsingen in de Jeugdzorg: De Neef (VVD), Kuiken (PvdA) en Westerveld (GroenLinks). Op verzoek van de commissie hebben wetenschappers van de Universiteit Leiden (Prof. dr. MariĆ«lle R. Bruning, dr.mr. Kartica van der Zon, prof. dr. Lenneke R.A. Alink, dr. Sabine van der Asdonk) een wetenschappelijk factsheet opgesteld. In deze factsheet worden knelpunten bij uithuisplaatsingen belicht vanuit gedragswetenschappelijk (pedagogisch) en juridisch perspectief.  Op de factsheet is op 11 mei 2022 een kabinetsreactie ontvangen. De factsheet is meermaals ter sprake gekomen tijdens het plenaire debat van 12 mei 2022 over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen en ook betrokken bij een commissiedebat over het jeugdbeleid.