Plenaire Vergaderingen

Dinsdag 28 januari 2020

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering 15:00 - 15:35 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 15:35 - 16:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget (31288, nr. 803)

Tijd vergadering 16:15 - 16:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Sociale veiligheid in het onderwijs (AO d.d. 22/01)

Tijd vergadering 16:40 - 17:05 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VSO Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd (31293, nr. 494)

Tijd vergadering 17:05 - 17:25 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VSO Uitvoering moties in relatie tot experimenten (31293, nr. 497)

Tijd vergadering 17:25 - 17:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal