Plenair debat : VSO Voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (35300 VIII, nr. 141)

De vergadering is geweest

28 januari 2020
16:25 - 16:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over drie brieven over de voortgang van het onderwijs in Caribisch Nederland

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voortgang onderwijs in Caribisch Nederland

  Loading data