Plenair debat : VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget (31288, nr. 803)

De vergadering is geweest

28 januari 2020
16:15 - 16:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget (31288, nr. 803)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

  Loading data