Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

28 januari 2020
15:35 - 16:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  VAO Toerisme (AO d.d. 23/01)

 5. 5

  Correctie bij stemming over de motie-Emiel van Dijk (32317-585)

 6. 6

  Het lid Nijboer: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Milieu en Wonen over het bericht ‘Ook maatregelen Rotterdam en Utrecht tegen loden leidingen’ (Nos.nl, 24 januari 2020)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Van Gerven: verzoek het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft eerder in te plannen (n.a.v. Volkskrant.nl, 24 januari 2020), voorafgegaan door een brief

  Loading data
 8. 8

  Het lid Van Aalst: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Dieselauto’s niet door apk door nieuwe test’ (Telegraaf.nl, 25 januari 2020)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Maeijer: debat met de minister-president over het bericht ‘Extra EU-top gepland voor lastige begroting’ (Volkskrant, 27 januari 2018)

 10. 10

  Het lid Van Brenk: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over tegenvallers voor gepensioneerden en lastenmaatregelen voor ouderen (Rijksoverheid.nl, 18 december 2019)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Nispen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister-president over het bericht ‘Klokkenluiders: Gevoelige informatie Justitie weggehouden bij Tweede Kamer’ (Ad.nl, 28 januari 2020)

  Loading data