Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
De volgende brieven:

3
Opnieuw aan te houden moties

4
VAO Toerisme (AO d.d. 23/01)
5
Correctie bij stemming over de motie-Emiel van Dijk (32317-585)
6
Het lid Nijboer: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Milieu en Wonen over het bericht ‘Ook maatregelen Rotterdam en Utrecht tegen loden leidingen’ (Nos.nl, 24 januari 2020)

7
Het lid Van Gerven: verzoek het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft eerder in te plannen (n.a.v. Volkskrant.nl, 24 januari 2020), voorafgegaan door een brief

8
Het lid Van Aalst: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Dieselauto’s niet door apk door nieuwe test’ (Telegraaf.nl, 25 januari 2020)

9
Het lid Maeijer: debat met de minister-president over het bericht ‘Extra EU-top gepland voor lastige begroting’ (Volkskrant, 27 januari 2018)
11
Het lid Van Nispen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister-president over het bericht ‘Klokkenluiders: Gevoelige informatie Justitie weggehouden bij Tweede Kamer’ (Ad.nl, 28 januari 2020)