Plenaire Vergaderingen

Dinsdag 11 september 2018

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 15:30 - 15:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 (AO d.d. 27/06)

Tijd vergadering 15:45 - 16:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over bescherming en behoud van erfgoed

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Wet register onderwijsdeelnemers (34878)

Tijd vergadering 20:15 - 21:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal