Plenair debat : Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen Rijksoverheid

De vergadering is geannuleerd

Week 37
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over het afbreken van de cao-onderhandelingen Rijksoverheid

    Loading data