Te behandelen zaken

2
Koninklijke boodschappen:

3
Brieven regering:

6
VAO Invest-NL (AO d.d. 06/09)
7
VAO Media algemeen en journalistiek (AO d.d. 06/09)
8
VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 07/09)
9
VAO Circulaire Economie (AO d.d. 07/09)
10
het lid Van der Molen: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het advies van de Raad van State waarin staat dat burgers in de knel komen door digitalisering overheid (Nos.nl, 6 september 2018)

11
12
Het lid Asscher: brief van de minister-president over de openbaarmaking van documenten inzake de interne en externe contacten van het ministerie van Financiën betreffende het voornemen tot afschaffing van de dividendbelasting over de periode van 9 oktober 2017 tot 15 april 2018 (Rijksoverheid.nl, 7 september 2018)

13
Het lid Van Helvert: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht van Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië’ (Twitter, 10 september 2018)

14
Het lid Kuzu: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Rapport: miljoenen moslims onderdrukt in Chinese provincie Xinjiang’ (Nos.nl, 10 september 2018)

15
Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat olie- en gasputten uiteindelijk bijna allemaal gaan lekken (Decorrespondent.nl, 11 september 2018)

16
AFVOEREN: Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo
17
AFVOEREN: Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen Rijksoverheid
18
Inhandenstellingen