Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

11 september 2018
15:30 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overig:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  VAO Invest-NL (AO d.d. 06/09)

 7. 7

  VAO Media algemeen en journalistiek (AO d.d. 06/09)

 8. 8

  VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 07/09)

 9. 9

  VAO Circulaire Economie (AO d.d. 07/09)

 10. 10

  het lid Van der Molen: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het advies van de Raad van State waarin staat dat burgers in de knel komen door digitalisering overheid (Nos.nl, 6 september 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van den Berg: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Ggz-kliniek Altrecht schrijft familie excuusbrief na zelfdoding patiënte’ (Ad.nl, 8 september 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Asscher: brief van de minister-president over de openbaarmaking van documenten inzake de interne en externe contacten van het ministerie van Financiën betreffende het voornemen tot afschaffing van de dividendbelasting over de periode van 9 oktober 2017 tot 15 april 2018 (Rijksoverheid.nl, 7 september 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Van Helvert: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht van Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië’ (Twitter, 10 september 2018)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Kuzu: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Rapport: miljoenen moslims onderdrukt in Chinese provincie Xinjiang’ (Nos.nl, 10 september 2018)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat olie- en gasputten uiteindelijk bijna allemaal gaan lekken (Decorrespondent.nl, 11 september 2018)

  Loading data
 16. 16

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo

 17. 17

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen Rijksoverheid

 18. 18

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data